Emoji Pomeni

Polovično osvetljena luna v zadnjem krajcu z obrazom

🌜